Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, uzņēmums SIA „Vides Tehnika” (E-pasts: ofiss@videstehnika.lv , Tel.: +371 20004989) saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā lapas apmeklētāja nodotos personas datus (vārdu, uzvārdu, kā arī e-pasta adresi un tālruņa numuru, ja tādi ir norādīti), ar mērķi nodrošināt saziņu, sniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošākas reklāmas.

Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju.

Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk informācijas par tiesībām: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)