Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele 2016/679 võtab edastatud isikuandmeid vastu, säilitab ja töötleb ettevõte SIA “Vides Tehnika” (E-post: ofiss@videstehnika.lv, Tel.: +371 20004989). veebilehe külastaja poolt (nimi, perekonnanimi) 2 aastaks, samuti e-posti aadress ja telefoninumber, kui see on antud, eesmärgiga tagada suhtlus, pakkuda terviklikumat sisu ja asjakohasemaid reklaame.

Andmetöötlusega nõustudes teavitan mind sellest, et minu isikuandmeid ei saadeta teistele EL ettevõtetele ega kolmandale riigile ega rahvusvahelisele organisatsioonile.

Olen teadlik oma õigustest seoses minu isikuandmete kustutamise, parandamise, töötlemise piiramise jms. (Lisateave õiguste kohta: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)