Ekovates iestrāde

Ekovates iestrāde

Ar ekovati iespējams ēku siltināt:

  • no iekšpuses – sausā un mitrā iestrāde
  • no ārpuses – sausā un mitrā iestrāde

Mitrā iestrāde tiek izmantota atklātās konstrukcijās. Materiāls ar īpašām iestrādes iekārtām (iepūtējiem) tiek izsmidzināts mitrā veidā vai viengabalaini uzstādīts pat šaurās un grūti pieejamās ēkas konstrukciju vietās. Pēc izžūšanas materiāls ir stingri piesūcies pie apkārtējām virsmām, kas novērš iespējamo virsmas deformēšanos. Turklāt, iestrādājot ekovati mitrā veidā, ar to ir iespējams aizpildīt pat visšaurākās spraugas, neatstājot nevienu brīvu šķirbu, pa kuru vēlāk varētu "staigāt" vējš. Pēc ekovates nožūšanas virsma tiek noslīpēta, padarot to nevainojami gludu un piemērotu tālākai apstrādei.

Sausā iestrāde tiek izmantota horizontālās un slīpās konstrukcijās, piemēram, uz grīdām vai jumta slīpnē. Sausais izolācijas materiāls tiek izpūsts spraugās un aizpilda pat vissīkākās konstrukcijas šķirbas. Ar sausās iestrādes metodi ir iespējams aizpildīt dažādus "tukšumus” ēku sienās (piemēram, starp ģipškartona konstrukcijām), padarot defektus par lietderīgiem un pats galvenais siltiem efektiem.

Ekovates iestrāde tiek veikta ar speciālām iestrādes iekārtām. Ar iestrādes iekārtu palīdzību materiāls tiek izsmidzināts uz siltināmās virsmas (mitrā iestrāde) vai ar saspiesta gaisa strūklu iepūsts iepriekš sagatavotās konstrukcijās (sausā iestrāde) – pildrežģos horizontālās konstrukcijās vai aizpildīt spraugas starp apšuvumu, ja spraugas nav mazākas par 2 cm.

 

HK 35 iestrāde

Siltumizolācijas materiāls HK 35 tukšajos dobumos starp ēkas ārsienas mūriem tiek iestrādāts ar "iepūšanas” metodi, aizpildot visas spraugas, plaisas un gaisa kabatas starp mūriem. Materiāla iestrādei tiek izmantotas speciālas iestrādes iekārtas.

HK 35 iestrāde noris sešos galvenajos soļos:

  1. Tiek sagatavots HK 35 materiāls, kas tiek iepildīts speciālā iestrādes iekārtā – iepūtējā.
  2. Ēkas ārsienā tiek veikts urbums, izveidojot materiāla iestrādes kanālu.
  3. Urbums tiek apskatīts ar endoskopu, novērtējot tā kvalitāti, dobuma lielumu un citus parametrus, pirms tajā iestrādāt siltumizolācijas materiālu.
  4. Kanālā ar iepūšanas metodi tiek iestrādāts materiāls, pilnībā aizpildot visus tukšos dobumus starp ēkas mūriem. Caur šo nelielo kanālu ir iespējams nosiltināt ievērojamu ārsienas daļu, rezultātā nepieciešamo iestrādes kanālu skaits nav liels – tiek veiktas niecīgas izmaiņas ēkas fasādē.
  5. Pēc iestrādes pabeigšanas kanāls tiek aizdarīts, pilnībā nomaskējot iestrādes vietu ar attiecīgā salaiduma javu.
  6. Ēkas siltināšana ir paveikta - ātri, ērti un estētiski. Materiāla iestrādes kanāli, precīzi nomaskēti, nemaina ēkas fasādes izskatu.