Siltināšana

Energoaudits – sākums siltināšanas darbu veikšanai

Vides Tehnika Energoaudits

Energoaudits ir ēkas apsekošanas un analīzes darbu kopums ar mērķi noteikt enerģijas plūsmas ēkā, izvērtēt to lietderību un izstrādāt konkrētajai ēkai atbilstošāko risinājumu enerģijas taupīšanai. Vienkārši sakot, tā ir procedūra, ar kuras palīdzību āri un precīzi iespējams uzzināt visas savas ēkas “vājās vietas”, pa kurām aizplūst siltums. Tas ir svarīgākais sākuma punkts, lai noteiktu, kuras ēkas daļas ir nepieciešams siltināt, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti un turpmāk ievērojami samazinātu savus maksājumus par apkuri.

Energoaudita nozīme

Galvenais iemesls energoaudita veikšanai ir ekonomija. Pirmkārt, tā ir iespēja precīzi noteikt vietas, pa kurām līdz ar siltumu, aizplūst arī Jūsu nauda. Otrkārt, tas ir oficiāls pamats drošībai, ka izvēlētās siltināmās virsmas ir tieši tās, kuras ir nepieciešams siltināt – Jūs izvairīsieties no nepamatotu siltināšanas darbu veikšanas, precīzi zinot visas vietas, kas ir īpaši jāsiltina un kam ir jāpievērš vislielākā uzmanība. Un treškārt, tas ir ieguldījums Jūsu komfortā, dzīvojot siltā, omulīgā mājoklī.

Energoaudita process

Energoaudits sevī ietver četrus galvenos posmus:

  • Ēkas enerģijas patēriņa mērījumi – gan ar speciālām iekārtām, gan ar aptaujām un dokumentu analīzēm, gan veicot speciālas pārbaudes.
  • Iegūto mērījumu datu apstrāde, analizējot esošo situāciju un nosakot ēkas “vājās vietas”.
  • Energoefektivitātes uzlabošanai nepieciešamo pasākumu noteikšana atbilstoši iegūtajiem rezultātiem.
  • Enerģijas patēriņa tendenci apliecinošas atskaites izstrāde, sniedzot objektīvus datus par esošo enerģijas patēriņu un iespējām, kā to vēl vairāk samazināt.

SIA Vides Tehnika speciālisti iesaka veikt energoauditu pirms ēkas siltināšanas darbu uzsākšanas. Tas būs oficiāls garants, ka Jūs apzināties siltuma zudumu avotus, kā arī mēs varēsim Jums rast atbilstošāko risinājumu ēkas energoefektivitātes uzlabošanai.

Atpakaļ uz sarakstu